Herstel

Kleine herstellingen gebeuren zoveel mogelijk bij de klant thuis. Het verhuizen van de piano of vleugel wordt bij voorkeur vermeden.

Indien het herstellen echter niet ter plaatse mogelijk is wordt een verhuis naar het atelier besproken. Een offerte voor herstel wordt vooraf bezorgd en verduidelijkt.
In overleg wordt dan een moment vastgelegd waarop de piano naar het atelier kan wordt gebracht.

Tijdens de herstelling krijgt u via e-mail regelmatig een stand van zaken. U kan de werkzaamheden ook zelf volgen door eens in het atelier op bezoek te komen.

Restauratie

Soms heeft een piano een grondige en ingrijpende restauratie nodig waarvoor het instrument sowieso naar het atelier moet verhuizen.

Uiteraard gebeurt in functie van een eventuele restauratie steeds een grondige inspectie vooraf. Op basis van die bevindingen wordt dan een gedetailleerde offerte gemaakt en toegelicht.

Wanneer u de restauratie toevertrouwt, wordt een afspraak vastgelegd waarop het instrument naar het atelier verhuist.

Tijdens de restauratie krijgt u regelmatig via e-mail een stand van zaken. U kan de restauratie ook zelf volgen door eens in het atelier op bezoek te komen.